top of page

Shipping information

After completing the order, you will receive an order confirmation to your e-mail. Then your package is packed and sent with Postnord, normally within 1-3 days. Delivery time varies depending on where you live, from 2 days within Sweden.

It is also possible to pick up your goods in Örnsköldsvik. In that case, contact us via emelie@diniedesign.se when you place your order.

If you wish to return one or more items, please contact us first via emelie@diniedesign.se. The customer is responsible for return shipping. You can read details about this in our terms of purchase.

Return and refund

When purchasing goods on the website, you as a customer have a statutory 14-day right of withdrawal that applies from the time you have received an item that you have ordered.

You must announce that you regret it. The message must be sent to us via emelie@diniedesign.se. In your message, your name, address, e-mail address, order number and which goods the return applies to must be clearly stated.

You should return the products to us immediately and at the latest within the statutory 14 days after the notice of withdrawal.

You are responsible for return shipping, delivery and condition of the products upon return, the products should therefore be sent well packaged and in original packaging.

Refunds will be made as soon as the goods are received

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, e-postadress

  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

  • Cookies: se vår information om cookies

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. 

bottom of page